Osnova za doseganje dolgoročnih ekonomskih učinkov pri izbiri ogrevalnega sistema je izbira pravega vira in načina ogrevanja.

Pravi učinek lahko dosežemo tudi s kombinacijo več virov skupaj. Seveda mora vse skupaj usklajeno delovati, da bomo s sistemom popolnoma zadovoljni.

 

Med vire ogrevanja s katerimi učinkovito zmanjšamo stroške štejemo:

 • solarni sistemi
 • toplotne črpalke
 • lesna biomasa
 • zemeljski plin.

Odločitev kateri energent bomo izbrali je odvisna od več dejavnikov:

 • vremenski pogoji in geografska lega
 • karakteristike stavbe
 • razpoložljivi viri
 • želje stranke
 • ekonomske možnosti

Učinkovite sisteme lahko izvedemo v daljšem časovnem obdobju. Pomembno je, da izberemo pravi energent in imamo cilj.

 

Naše ugodnosti:

 • Nudimo ugoden kredit za vgradnjo sistemov z obnovljivimi viri energije.
 • Nudimo vam ureditev dokumentacije za pridobitev sredstev EKO SKLADA.
  Več informacij o pogojih za pridobitev najdete tukaj: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html